Gyorsjelentés SMS-ben

2010. október 10.

Csodálatos mobilvilág – Márta István o/atóriuma az Új Színházban, 2010. október 9. FÜLÖP KÁROLY írása

Az előadás plakátja

Az előadás plakátja

1. üzenet: Ma este +volt a Budapesti Őszi Fesztivál, a Magyar Állami O/aház és az Új Színház közös bemutatója. Csodálatos mobilvilág címmel Márta István kamarao/áját lát6tuk, és sajnos már csak 1x kerül színre ebben az évadban, noha <3SN +néznénk még párx.

2. üzenet: A xző régen komponált már hagyományos értLMben vett kortárs zenét, s most 11 év színház-igazgatással a háta mögött teret enged eredeti hivatásának, a zenexzésnek. Fontos állomás ez művészi pályáján, mond6ni a *ok 1üttállása is kedvezett az alkotómunkának. Márta István a mobiltelefon rajongójaként a modern technika eme vívmányát MLi műve közép•jába. A mobil – nézete xint – már nem csupán kommunikációs eszköz, hanem szinte érzékxvünkké vált, lélekbefolyásoló és tudatformáló ereje is 1re nagyobb lesz. Ez a nagyon modern tárgy jelenik most + 1 klasszikus műfajban, az o/áéban, modern zenei formában, amit a xző ex/imentális zenének nevez, s az eklektikus zenei szövetben sokféle zenei formát, eszközt és stílust használ6. Zseniális – pedig szinte magától értetődő: Márta a hangok világában mozog; az akusztikus alapon funkcionáló telefonról alkotott gondolatait a zenei hangzás formanyelvén fogalmazza +. A 8tagú zenekar mellé /sze énekhang is szükségeltetik. Márta István eleve testre szabottan, konkrét énekesekre írta a darab szólamait. A téma, a zene és a xeplők xencsés konstellációjához Szálinger Balázs librettója is csatlakozik: az o/ához Barabási Albert-László Villanások című kötete szolgált alapul, melyben az erdélyi származású, Amerikában élő tudós a mobiltelefon-használók szokásait és az ehhez kapcsolódó statisztikai adatokat elemzi, s ezekből 1fajta jövőkép kialakulását vizionálja. Márta értelmezésében azonban ez a jövő már elkezdődött.

3. üzenet: A színpad ennek +felelően oltár… Triptichon, melynek szárnyait a cselekmény során olykor becsukják, máskor kinyitják. Belső oldalán végig zöld Mátrix-kódok futnak. Becsukott állapotban irodaház: 1 mobiltársaság épülete. Az oltár mögül – a mobilcég vezérlőterméből – miként az Úr, az orwelli Nagy Testvér figyel mindent és mindenkit. Most a darab főhőse, a Férj kap lehetőséget: +állnak a kódok, s hősünk bepillantást nyer a mobilhálózaton keresztül asszonya hétköznapjaiba. S bizony nincs épp örömére, amit +tud. Márta István o/ájának cselekménye többx idéz + magyar o/ákat, drámákat. 1részt A kéxakállú herceg várát idézi, annak inverze, melyben a férj igyexik kitudni felesége titkát. Nem lehet nem gondolni Petrovics C’est la guerre-jének Vizavijára, amikor kiválasztja a vadászterületet, a szemközti lakást. Itt hasonlóképp választódnak ki +figyelésre az asszony koordinátái a hálózat rendxéből. A Jó és a Rossz allegorikus figurái Az ember tragédiájából lehetnek ismerősek. /sze afféle női Lucifert látunk kicsinyítve, aki nővérével, a Jóval 1ütt szögre akasztja kis angyalszárnyacskáit, s megy képről képre kísérteni az embereket, s ha már szárny, előx éjszakai pillangóként.

4. üzenet: A szárny az előadás alapmotívuma, a Hír Angyala 6ásos belépője során a közönségre teríti a térerőt, „akár 1 szárnyat”. Némi előzetes kiképzés után a nézők tevékeny résztvevőivé válnak az interaktív színházi játéknak. Az est során többx sms-t kapnak az előtérben kölcsönzött telefonra, s a mobil kijelzőjén olvas6ják az o/a szövegét, •osabban az áriákat – a teljes érthetőség és a mondanivaló kiMLése érdekében. Sajnos L többre nem futotta a közönség mobilizálására tett kísérletekből, csupán elindították a nyitányt a készülékeken keresztül, s a zenekar fokozatosan átvette tőlük az irányítást. Pedig örömmel vettem volna pl. szavazást a telefonnal, hogy árulja-e el az asszony a titkát például, vagy 1-2 néző be is telefonál6ott volna… Az előadás negyed kilenckor véget ért, lett volna benne még lehetőség, úgy érzem. Valami félkészséget is éreztem, vagy kis szedett-vedettséget. Nemrég, az előző évad végén +jelent Műsorkalendáriumban jelzettek xint még Moby, Mobila, Sam Sung ázsiai férfi, Motor Rolla, No ki a? és Eric Sony amerikai svéd lettek volna a xeplők. Mostanra azonban Hír Angyalává, Férfivé, Feleséggé, Anyává és Lelkiismeretté szelídültek. Az első változatban – bevallom – több fantáziát, több kreativitást, 5letet és humort látok. Csak találgatni tudok, miért változott a koncepció, s ráfogom a szponzoráció problémakörére.

5. üzenet: Az előadást Szikora János rendezte. A mű hosszához képest terjengős nyitányt a telefonkijelzőkön +jelenő és a színpad hátterébe vetített +kapó képek teszik elviselhetővé. A nyomor terepein 1más mellett felsorakozó emberek látványa valóban elgondolkodtató. <3esek állnak 1más mellett, anya fogja kisgyermeke kocsiját, barátok heverednek le 1más mellett a kövön. És senki sem a másikat nézi, mindenki telefonál. Kapcsolatok helyett kapcsolgatók. A hosszas bevezető elmélkedés után kezdődik a színjáték, mely +mutatja, hogy igenis vannak sorsok, személyes tragédiák a csodálatos, új mobilvilágban is. Vagy leginkább abban. A mobilozók arctalan tö+éből kiviláglik a Férfi és a Feleség magánéleti válsága, a kisxű harc, a félreértések és elhallgatások, ki nem mondott vádak hálójából férfi és nő örök küzdelme. A Jó és a Rossz, a Lelkiismeret és a Hír Angyala pedig, mint a középkori moralitásokban figyelik és követik a xeplők sorsát a boldogsághoz vezető úton.

6. üzenet: Márta István zenéje – ahogy maga is jellemezte – eklektikus, stílus6ásokra, idézetekre, különböző zenei formákra ad lehetőséget. Kortárs zene, alapvetően dallamos, atonális elemekkel ritkán él, de a hagyományos o/ai formák, az ária és az énekbeszéd mellett a verses próza is helyet kap a zenei szövetben. O/aénekesek mondanak prózát, prózai színészek dalra fakadnak – így teljes Márta mobil világa. Igen, külön írva is: a +szokottól való eltérés, a másik xepének átvétele is lendít valamit a +ingat6atlannak hitt világrendben. A teljes zenei anyag nem igazán nyerte elé tetszésemet, ugyanakkor elismerendő a mamával lejtett tangó stílusparódiája, s a finálé valóban +kapó, hagyományos o/ai mércével is szép zenéje.

7. üzenet: Az ősbemutatón a Magyar Állami O/aház Zenekarából alakult kamara1üttes működött közre Szennai Kálmán vezetésével. Munkájukat a finálé zenéjével mérem: az addig vegyesen fogadott színpadi élményt sikerült +koronázniuk a szeptett +6ó tolmácsolásával. A záró számból kiMLkedett Frankó Tünde a gyönyörűen +formált dallamívekkel, s a Feleség xepében színészileg is kiMLkedőt nyújtott; tudott szép, kihívó és +gyötört asszony is lenni. Az asszony mobil-e, tehetjük fel a kérdést, Frankó Felesége sokáig őrizte titkát. S ha már asszony, 1értelműen a hölgyeké volt az este legjobb teljesítménye. A másik legjobb a Rossz volt: Bánsági Ildikó, akire színésznőként mindig oda kellett figyelni, ugyanakkor nem lehetett nem észrevenni, hogy énekelt frázisaiban is – ha nem is o/ai – de magas színvonalat hozott. Fülöp Zsuzsanna és Nemes Wanda 1-1 jól eltalált és kidolgozott karakterrel erősítették a csapatot. Tóth János sohasem kiMLkedő hangi adottságai miatt volt a közönség kedvence, mint inkább +formált xepeinek kidolgozott színészi +oldásaiért. Most sem marad adósunk akrobatikával: a Hír Angyala felszáll, repül, bukfencezik a korláton, majdnem a nézők közé esik… Csíkos felöltőjében, aranysárga cipőjében pi/kőcen mászkál fel- s alá, ceremóniamestere a játéknak. Derecskei Zsolt, pályája zenitjén túl tisztességgel abszolválja a nála 1ébként jóval fiatalabb figura karakterét. Ambrus Ákos Lelkiismeretesen formálja + az alteregó xepét, a mozdulataiban, külsejében +szólalásig a Férjhez, Derecskeihez igazított figurát, s ezzel humoros pillanatokat okoz a nézőnek. 🙂

8. üzenet: Hogy vajon életképes marad-e a darab, nem tud6juk +. Még 1 előadás lesz az évadban. Hogy ezzel lemerül-e az aksi, azt jövőre derül ki leghamarabb, ha kis §vel újratöltik. Mobil – Újratöltve… Ha kibír még néhány előadást, akkor +érte. + ha elgondolkodnak a nyitó képsorokon, akik eljutnak az Új Színházba. Miként a xző, aki vállalt rajongása ellenére így nyilatkozik a mobilról: „… nem helyettesíthet emberi arcot, nem szabad lemondani a kommunikáció hagyományos formáiról miatta. Ha egy barátság az sms-ezésen és mms-ezésen múlik, az nem is igazi barátság. Ha valakinek fontos vagyok, megtalál mobiltelefon nélkül is.”

SMS-fejtő szótár:

/ – per
+ – meg
x – -szor, -szer, -ször vagy: ksz
LM – elem
ML – emel
–  hat
1–  egy
5 – öt
 – pont
 csillag
<3SN – szívesen
<3esek – szerelmesek
§vel – szerencsével

Hasonló bejegyzések